Most már védekeznünk kell

Most már védekeznünk kell

Állásfoglalás került elfogadásra az I. Nemzeti – Nemzetközi Parlagfű Nap alkalmából a Parlament Vadásztermében tartott társadalmi célú rendezvény és összefogás alkalmából.

2012 június 14-én Áder János köztársasági elnök fővédnökségével az Országgyűlés által meghatározott parlagfű elleni védekezési kötelezettségek teljesítésére középtávú program nyitórendezvényére került sor.A rendezvény célja a figyelem felkeltése a parlagfű elleni küzdelem fontosságára. Ma Magyarországon több mint másfélmillió ember szenved a parlagfű / Ambrosia ellatior / pollenjétől,megkeserítve napjait. A gyomnövény generatív szaporító képlete a ma ismert egyik legerősebb allergének egyike. Amerikából terjedt el és lassan expanziója a skandináv világot is veszélyezteti. A Kárpát-Medencében mondható epicentruma, mely klimatikus és edafikus adottságait tekintve ideális életterének bizonyul. A konferencia résztvevői magas szintű társadalmi, politikai és országgyűlési funkciót betöltő meghívottak, az érintet civil , valamint szakértő és tudományos szervezetek, testületek képviselői voltak. A témakör fókuszában a parlagfű okozta komplex, társadalmi és egyben közegészségügyi ,mezőgazdasági probléma feltárása, a szükséges teendők meghatározása állt. Kétség nem férhet hozzá „ parlagfű veszélyhelyzet „van, amely azonnali lépések megtételét teszi szükség szerűvé. Az ügy súlyosságát mutatja, hogy az elmúlt 12 évben kilencszeresére nőtt hazánkban az allergiás betegek száma. Továbbá az, hogy az időjárástól függően évi 120-200 milliárd forint az a gazdasági veszteség ami a parlagfű által okozott terméskiesésből,a közvetlen védekezési ráfordításokból származik- de nem tartalmazza például az elmaradt idegenforgalmi bevételek összegét. A probléma kör megoldása az integrált szakmai fellépést feltételezi , hogy belátható időn belül eredményesen fel tudjuk venni a küzdelmet a parlagfűvel szemben. Határozott lépések megtételére van szükség. Ezeket a mindenkori kormányzat figyelmébe ajánlották a fórum jelenlévő jóakaratú,kellő szakmai felkészültségű delegáltjai.

A klasszikus formában, 12 pontban foglalták összeállás foglalásukat:
A lehető leghamarabb szükség van egy átfogó, a probléma minden területére kiterjedő hosszú távú kormányzati stratégia elfogadására. Ennek precíz végrehajtásához elengedhetetlen éves szintű cselekvési tervek készítése, melyeket minden év január 31-igajánlott elfogadni, majd nyilvánosságra hozni.
A mindenkori Kormányzat készítsen éves és nyilvános jelentést az Országgyűlés kijelölt bizottsága, illetve az Országos Parlagfű Tanács számára a parlagfű elleni feladatok elvégzéséről, az elmúlt évek mentesítési programjainak tapasztalatairól, az azokból levonható tanulságokról. Mivel a több tárcát érintő feladatok végrehajtását és a stratégiák megvalósításának számon kérhetőségét csak egy kizárólagosan parlagfű elleni védekezéssel foglalkozó központi szerv garantálhatja, javasoljuk egyszemélyi felelős / kormánybiztos /kinevezését. A 2013-2020 közötti uniós költségvetési ciklus tervezésénél egy ötéves, parlagfű koncentrációjának drasztikus csökkentését célzó program támogatására van szükség. A magyar kormány kezdeményezze uniós szinten egy központi Parlagfű Alap létrehozását,melynek célja a parlagfű elleni európai uniós küzdelem támogatása. A parlagfű-mentesítési programot a betegközpontú szemlélet alapozza meg: a pollenkoncentráció drasztikus csökkentése.…….az önkormányzatok aktív szerepvállalása,…. erősítsék saját csatornáikon keresztül alakosság, az agrárgazdálkodók tájékoztatását. A parlagfű elleni küzdelem csak a magyar média aktív részvételével lehet eredményes: benne a közszolgálati médiumoktól a kereskedelmi csatornákig, az önkormányzati újságoktól a helyi rádiókig mindenkinek szerepet kell vállalni. Az oktató –tájékoztató jellegű kommunikáción túl, nem szabad megfeledkezni a környezeti nevelés fontosságáról, a környezetvédelem és az egészséges életmódra való nevelés közös felelősségéről.….a személyi jövedelemadó egy százaléka ismét felajánlható legyen parlagfű-mentesítési célokra. A jelenlévők támogatják az Országos Parlagfű Tanács létrehozását ….Elvárjuk a Kormánytól, hogy a pollenkoncentráció drasztikus csökkentését nemzetstratégiai feladatként kezelje, hiszen most már a jövő nemzedékek egészsége a tét. Végül pedig a másfél millió parlagfű-allergiával érintett embert, akik a leginkább nyertesei lehetnek ennek a küzdelemnek, arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten minden eszközzel támogassák a parlagfű elleni küzdelmet. Ne csak azt nézzék, hogy mit tehetnek mások értünk, hanem ők is tegyenek meg minden tőlük telhetőt. Mi ezen konferencia résztvevői-allergiások és nem allergiások- ebben teljes mértékben partnerek leszünk. A KKVHÁZ Zrt. támogatja a kezdeményezést. Szolidárisak vagyunk a segítségre utaltakkal. Számot vetünk azzal a bölcselettel, hogy: … az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.

Ha tenni szeretne az ügyért, forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez aparlagfu@parlagfu.hu e-mail címen.