Interjú Tóth Katalin államtitkár asszonnyal, Nürnberg, 2016, február 10-14, BioFach Világkiállítás

Interjú Tóth Katalin államtitkár asszonnyal, Nürnberg, 2016, február 10-14, BioFach Világkiállítás

Néhány percben  a Kárpát haza agrár magyarságáról, fiatalok életpálya modell formálásáról, tanításról…..életképekről !

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tóth Katalin államtitkár asszonyt, kiről a világ minden táján tudják, hogy Ő az ökológiai termesztés szerelmese! Annyira naprakész a történésekben, mert járja keletet, nyugatot, északot és délt. Ennek kapcsán méltán tudja, hogy mennyire fontos az egészséges élelmiszer piacon tartása. Tudja, hogy mennyire fontosak a helyben termelt termékek, azok helybeni feldolgozása és a helyi fogyasztókhoz juttatása. Ez az egyik legfontosabb dolgunk életünkben, amikor tele vagyunk mindenféle geopolitikai történésekkel, munkaerő foglalkoztatási gondokkal, ugyanakkor és a vidéki lakosság létszáma is fokozatosan csökken. Kevés az olyan fiatal gazdasszony, aki a nagymamák örökségét és a nagyapák hagyomány tiszteletét figyelembe véve nevelik fiaikat!

Tóth Katalin államtitkár asszony is két nagyfiú édesanyja, hitves, hivatását tekintve pedagógus, s ha valaki, akkor a szószólója a betegségek megelőzésének, a méreg-mentes táplálék kínálatának! Lélekkel teli ember, akit csak szeretni lehet, még a gondolataiért is!

Köszönjük, hogy megtisztelte standunkat és itt van velünk!

Hallgatjuk, államtitkár asszony:

A Kárpát-medence biogazdálkodása témaként még mindég szerepel a portfóliómban. Alapjaiban abból kell kiindulnunk, hogy feladataim közé tartozik és azoknak jelentős része a magyar-magyar kapcsolatok ápolása a Kárpát hazában. Az ökológiai gazdálkodásról beszélve, nagyon fontos teendőink egyike, hogy tematikus évünket a felvezetőben elhangzottak szellemében indítottuk útnak.

Azoknak, akik a Kárpát hazában élnek és elkötelezettek abban, hogy helyben találják meg boldogulásukat, azt gondolom, hogy nagyon fontos az ökológiai gazdálkodás szemlélethez és életmódhoz visszatérni. Mindég célunk volt a fiatalok megszólítása, s ezért állandó kapcsolatot tartunk középfokú és felsőfokú intézmények ifjúságával, vezetőivel. Ezek az agrárképzést folytató mezőgazdasági szakközépiskolák, illetve a maqyar nyelvű egyetemek agrár-fakultásai. Rendkívül jó az együttműködés, s gyakorlatilag a hívó szóra reflektálva, amely a biogazdálkodással kapcsolatos tematikus programot életre hívta terveztük meg az elmúlt és az idei esztendőteendőit.

Az egyik nagyon fontos programunk, amely a fiatal generációt szólította meg, a gyakornok program.

Ennek keretében a határon túli, mint egy 13 szakképzésű iskolából, az öko-gazdálkodás területéről hívtunk Magyarországra diákokat és az öko- illetve a bio- évében. Olyan helyekre vittük el őket, ahol megtanulhatták, megnézhették, ösztönzést kaphattak arra vonatkozóan, hogy miért érdemes ezzel a gazdálkodás móddal foglalkozni, milyen előnyöket rejt magában a konvencionális termelési módhoz képest az öko-gazdálkodás, illetve az öko alapanyagok öko-termékké való feldolgozása és piacra juttatása. Egyaránt kerültek bemutatásra kis cégek és nagyobb integrált vállalkozások. Ennek egyértelmű hozadéka volt, hogy ezek a diákok rengeteg élménnyel, az öko irányába mutató ösztönző erőkkel tértek vissza szülőföldjükre. Reméljük ennek a szellemében fognak majd ott vállalkozást indítani. Nagyon fontos számunkra, hogy az idősebb generációhoz tartozó honfitársaink, akik szintén helyben szeretnének megtalálni a perspektívát, ugyan csak megszólíttassanak. Ennek a szellemében több akkreditált tanfolyamot indítottunk 2015-ben. Mintegy húsz fő jelentkezővel számoltunk, és a képzések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Ezek a programok teljes egészében az FM finanszírozásában valósultak meg. Azt gondolom, hogy ennek az a hozadéka, hogy akkreditált képzés lévén, teljes értékű diplomát ad és a gazda bármelyik részén a magyar honnak azt jogosan használhatja, természetesen a saját országában is. Akár Romániában is tud hiteles lenni, tud terméket értékesíteni, feldolgozni és ebből konkrét jövedelme származhat.

A sikerre való tekintettel a következő tanfolyam egy következő körben már elindult, és ebben is mintegy hatvan százalékos rész-finanszírozást vállaltunk. Arra gondoltunk, hogy aki a saját akaratából tud erre áldozni, az saját maga is nagyobb elánnal tudja magát belevetni ebbe a munkába. Természetesen ezeken a tanfolyamokon elméleti és gyakorlati képzés is volt.

A jövő elképzelései között szerepel, hogy az elméleti tudást kihasználva a forrásokból egy tangazdaságot hozzunk létre és azt üzemeltessünk, hogy ott az öko-gazdálkodó komolyan mindennapi tevékenységekkel is megismerkedhessenek, amelyek később profitot hozó vállalkozásokká növekedhetnek. Természetesen szeretnénk megfelelő infrastrukturális hátteret, felszereléseket is biztosítani.

Nagyon fontos, hogy EU-s pályázatok rengeteg viszonylatában, mint az EU-s Innovációs Partnerség, szerepel az innováció, és melynek alapelvárása, hogy ezek a gyakorlat számára felhasználhatók legyenek. Tehát ne az asztalfiók számára készüljenek a tanulmányok ne saját magunk számára őrizzük csak meg azt a tudást, ami profitot hozhat, hanem osszuk meg egymással. Ennek kiváló színtere lehetne ez az öko-tangazdaság.

Gyakorlatilag már megvan a terület, a költség is biztosítva van, tehát azt gondolom, hogy az öko-bio éve szellemében megvalósuló beruházás profitábilis lesz. Ma már minden az oktatásra koncentrál, mert anélkül nem tudunk termelni, nem tudunk értékesíteni, tehát fontos lenne, hogy profitot hozzon a gazdáknak az akkreditált képzés. Ennyit tehát a határon túli kapcsolatokról,mind az akkreditált képzéseket, mind a gyakornoki programot, Hadd említsem meg itt, bár nem szorosan a programunk része, de segítheti az egyetemisták előmenetelét a Darányi Ignác ösztöndíj program! Idén már harmadik éves. Ennek keretében modern szemléletet, az információkhoz jobb hozzáférést, és az uniós keretek között nagyobb mozgásteret kapnak az egyetemisták.

 

Államtitkár asszony, nagy örömmel hallom, hogy a geopolitikai helyzetünk, a Kárpát haza és a tizennégy millió magyar közösségének gondolata, a jobbért-jobbat adás, az összefogás, az egymással egymásért elve minden gondolatunkban, életünk minden percében a szívünkben él. Ennek alapja a tanítás, a pedagógia! Így mondjuk ezt görögöktől átvéve, mindazon tevékenységekre, ami az oktatás, a képzés, a nevelés egysége. A trianoni határokon belül közel két évtizedes lemaradásunk van a ökológiai területek nevelésével, művelésével. Mit gondol a jelen irányról, bíztató?

Mit tud ehhez hozzá fűzni?

Így van. Mi, mint agrár-tárca, a saját területünkre kell, hogy koncentráljunk. Ezt is tesszük! Mint említettem, élő a kapcsolat valamennyi szakképző intézménnyel. Valóban nem vitatható, hogy az oktatásra sokkal több energiát kell fordítani. Ez az év „a Fiatal Vállalkozók Nemzetközi Éve” címszóval indult el. Nagyon örülök, hogy a Nemzetközi Kapcsolatok Államtitkárságával meglévő partneri kapcsolata révén együtt vállaljuk fel ennek a gyakorlati megvalósítását. Az alap megállapodás tartalmaz olyan forrásokat, amelyek révén a fiatalok el tudnak indulni egy-egy projekt megvalósításáért. Nagyon reméljük, hogy a biztosított forrásokkal itt, a Kárpát-medencében gyökeret verve, saját vállalkozásaik révén tudnak boldogulni.

Valóban az a helyzet, hogy az oktatásra minél több energiát kell fordítani. Ez az év a magyar vállalkozók nemzetközi éve szellemében indult el. Nagyon örülök annak, hogy az FM Nemzetközi Kapcsolatok Államtitkársága ebből a szempontból partnernek tekint minket. A megszületett az alap megállapodást a minisztérium partnerként jegyez minket, és ez reményeink szerint olyan programokhoz való hozzáférést jelent számunkra, melynek keretében a fiatal vállalkozók el tudnak indulni egy gazdasági tevékenységgel, és ennek az lesz a legnagyobb hozadéka, hogy helyhez kötötten, a Kárpát-medencében tudnak egy életképes vállalkozást elindítani.

Terveinkben az szerepel, hogy a diákok között keresünk olyan szellemű vállalkozókat, akiknek néhány millió forint hiányzik ahhoz, hogy egy vállalkozást el tudjanak indítani. Megkeressük ezeket az agilis fiatalokat, segítjük a projektjeiket megvalósulni. Ehhez szeretne hozzájárulni a Nemzetpolitikai Államtitkárság az FM szakmai részvételével. A megszólító levelek kimentek, várjuk vissza a javaslatokat. Tényleg szeretnénk a fiatalokat ösztönözni, hogy a Kárpát-medence területén maradjanak, ebben gondolkodjanak.

Nem fontos, hogy az oktatás fontosságát hangsúlyozzam, hiszen ez már egy lépéssel elébb tart, és mert a vállalkozások haladásának irányában segíti a folyamatokat.

Ennek a hozadéka, és ennek a bizonyossága, hogy a keleti régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye agráriuma, mint egy ötezer jelentkezővel elől jár a fiatal gazda pályázaton. Egy munka fórum tárta fel, ahol jelen volt Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke és Rácz Imre, a NAK megyei elnöke, hogy az ökológiai termék előállítás, illetve az AKG-ben való integráció népszerű a fiatalok között.

Így van!

Azt gondolom, hogy 2010 óta, amikor a közétkeztetés reformjával elindultak a programok, önmagukért beszélnek a tények, hogy az Európai Uniós szinten működő iskola tej és iskola gyümölcs programok azt a célt is szolgálták, hogy a gyerekeket alapélelmiszer szinten hozzájuttassuk a fejlődésükhöz fontos tápanyagokhoz. Ezek nagyon fontos kezdeményezések és az is fontos szempont, hogy az uniós forrás mellé a kormány is mindég hozzáteszi a maga forrásait, mint nemzeti támogatást.

Nyilvánvaló, hogy ezekben a programokban nem csak ökológiai gazdálkodásból származó termékekről beszélünk, de azt gondolom, hogy innen ez már csak egy lépés a tovább fejlődés felé. Kiemelten figyelünk erre a célközönségre!

A másik fontos tényező, és most ezt is eredménynek éljük meg, hogy az AKG pályázatok jelentkezésének határideje lezárult. A látottakat most értékelve jobb jövőképet jelent számunkra, hogy nagyobb az affinitás az öko-gazdálkodás felé. Vigyázunk azonban arra, hogy plasztikus legyen a váltás lehetősége, annak ne legyenek bürokratikus akadálya, ha a fiatal gazdák bővíteni szeretnék öko-területeik méretét. 51 milliárd Ft. került be abba a csomagba, amire pályázni lehetet, s a vissza maradó összeg, a közel 10 milliárd Ft – nyílván még a számolás előtti nem végleges  eredmény –és azt gondolom, hogy itt egy újabb kört lehet futni.

Nem kerülöm meg a kérdés lényegét. Bizonyára ez Ön előtt is ismert, hogy a közétkeztetés fontossága nem vitatható. Ebben központi szerepet kapott az ökológiai termesztésből származó termékek eljutatása a célközönséghez. Most terveink arra irányulnak, hogy 2020-ig öko-termékekből kb. 30%-os lefedettsége legyen az igényeknek, ami nagyon szép eredmény lenne az érdekelteknek. Bízom benne, hogy a ciklus bővelkedik majd a közétkeztetés struktúrájának megváltoztatásával is, mert ezek szorosan összetartozó fogalmak. Változik a helyzet, ha a nagy technológiai háttér megújul, mert erre törvényszerűen szükség van, ezt már most tudjuk, amilyen állapotban vannak. Reméljük, hogy jelen lesznek források, és segítik a projekteket.

Vannak a minta menza projektek, amelyek teljes egészében igyekszenek a káros élelmiszereket kiszűrni, és innovatív módon a vad és a hal húsok becsatornázása kerül majd előtérbe. Ez permanensé válik látványosan is, mindenki meggyőzésére, megnyugtatására. Értem a szülők aggodalmát, a jelenlegi helyzet sok tekintetben reformra szorul, de lépésről-lépésre, közös erővel, következetes, szigorú számonkéréssel javít a gyerekek életminőségén.

Látom, mennie kell, mert kamerák kezelői, riporterek várják csak egy röpke, meggyőző és nem protokoll mosolyra. Ezek kemény felnőttes dolgok, felelősséggel terhelik a mások gondjára figyelők vállát. Kérjük, fogadjon szívébe bennünket, nyírségieket!

Ez eddig is így volt, ezután sem lesz másként! Beszéltem itt Roszik Péterrel, aki a szakmában elismert szakember. Egyetértünk abban, hogy a jelenlegi pályázatok mindegyike, mely jó ügyet szolgálna, olyan problematikus, hogy elrettentés gyanánt példaértékű lehetne.

Egyszerűsíteni kell a bürokráciát, mert mire a résztvevők átvergődik magukat az űrlapok rengetegén, akkorára kedvük, erejük, optimizmusuk is elmegy, ha ebben az irányban szeretnék fejleszteni gazdaságukat. Másrészt sok a tévedés esélye, a sok rosszul feltett kérdések kapcsán.

Megteszek mindent, hogy a szerzett információk elérjenek az érdekeltekhez, és megnyugtató válaszok szülessenek!

Köszönöm az interjút! Folytathatjuk-e majd később? Most tudom, hogy mennie kell, mert látom, hogy mindenki várja! Azt is látom, hogy mindenkinek kijár egy kedves szó, egy szívből jövő, és nem protokoll mosoly. Lehet-e egy véleményt formálni rólunk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területről? A megye NAK elnöke, Rácz Imre elnök Úr egy munka értekezleten rávilágított a jogszabályi környezet esetlenségére, ami szembe megy az érdekvédelemmel, az érdekképviselet értelmezhetőségével. A dohánytermesztést preferáljuk a bio-alma támogatási forráshiány miatt. De panaszunk nem jut el az azokhoz, akik jogorvosolhatnák!

 Helyes ez így?

Bár nem az én területem, de ígérem, hogy utána járok a problémának. Eddig is odafigyeltem a megyére. Biztató eredményeik vannak! Hogy itt vannak, az annak az ígérete, hogy a lendület előre viszi az akaratot, és az akarat nem csügged, van hitük és reményük. Modell értékű az összefogásuk, mint családi gazdálkodók. Jó egészséget kívánok mindnyájuknak!

 

2016-február 10.    Ratkos József

Megjegyzés:

A publikációt olvasta Tóth Katalin államtitkár, munkatársai Balog Eszter és Nagy Anita.

Lektorálta Prof. Dr. Bardócz Zsuzsa miniszteri tanácsadó.